27 september 2022: Landelijke Inspiratiedag Aansluiting HBO

27 september 2022: Landelijke Inspiratiedag Aansluiting HBO

De initiatiefnemers Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, LICA en het Expertisecentrum LOB willen een jaarlijkse informele bijeenkomst organiseren die gehost wordt door een van de hogescholen, met als doel elkaar te inspireren en te informeren rondom de thema’s: voor de start – aan de start – de eerste 100 dagen.

De eerste informele inspiratie-dag vindt plaats op 27 september van 10:00 tot 17:00 uur in Amsterdam (precieze locatie volgt). In verband met het reserveren van een ruimte en het samenstellen van het programma wordt gevraagd uiterlijk 8 juli 2022 aan te melden en welke bijdrage je eventueel kunt leveren aan het programma.

Lees hier meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.