27 februari 2020: Decanendag Hanzehogeschool in Groningen