2 juli 2024: OPeRA-netwerkbijeenkomst ‘Hoe bouw ik een doorgaande leerlijn vaardigheden’

2 juli 2024: OPeRA-netwerkbijeenkomst ‘Hoe bouw ik een doorgaande leerlijn vaardigheden’

Thema: ‘Hoe bouw ik een doorgaande leerlijn vaardigheden’

  • Datum & tijd: dinsdag 2 juli 2024 van 13:30 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:00 uur) met aansluitend een borrel.
  • Locatie: Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Wibauthuis).

 

Robin Mobron (voorzitter OPeRA-werkgroep generieke vaardigheden en decaan van het Keizer Carel College) is de gespreksleider. Hij presenteert de concepttool met een werkbaar proces voor duurzame implementatie van een leerlijn generieke vaardigheden en een strategie die gebaseerd is op succesvolle en bestendige implementaties in de praktijk. Verder interviewt hij diverse gastsprekers over best practices met implementatie leerlijnen generieke vaardigheden. Roelof Eleveld (voorzitter OPeRA) is de dagvoorzitter van de bijeenkomst.

Zoals u weet zijn generieke vaardigheden van leerlingen en studenten essentieel om succesvol te kunnen studeren en in de maatschappij te functioneren. De Staat van het onderwijs, Het Pisa rapport: er zijn veel actuele inzichten die deze bevinding onderstrepen. Bij de generieke vaardigheden horen vakoverstijgende competenties zoals problemen oplossen, samenwerken, digitale geletterdheid, zelfregulering, kritisch denken en studievaardigheden. Het vergt langere tijd voor leerlingen om deze vaardigheden eigen te maken.

Om die reden is een systematische en brede aanpak nodig en daarin ligt een belangrijke opgave voor het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat leerlingen het vo afronden met de juiste vaardigheden die nodig zijn in het hoger onderwijs, is het ook van belang dat scholen in de regio hierin samenwerken en kennis met elkaar delen.

Uitdagingen
In de zoektocht naar een doorgaande leerlijn voor vaardigheden in het voortgezet onderwijs, stuiten we op uitdagingen: hoe kies je uit het diverse aanbod van checklists wat goed bij de school past. En wat zijn de criteria voor het implementatieproces van een leerlijn generieke vaardigheden waarvan duurzame resultaten verwacht kunnen worden?

Daarom heeft OPeRA in maart 2023 een werkgroep generieke vaardigheden geformeerd, die aan de slag is gegaan met het bedenken van een tool en een strategie die gebaseerd is op succesvolle en bestendige implementaties in de praktijk.

Concepttool
De werkgroep heeft inmiddels een concepttool ontwikkeld met een werkbaar proces voor duurzame implementatie van een leerlijn generieke vaardigheden, afgestemd op de unieke ontwikkeling/fase van de school/instelling. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt de concepttool gepresenteerd.

Robin Mobron neemt u mee langs de fases van de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn vaardigheden. Daarnaast komen diverse inspirerende gastsprekers met praktische ervaring in het werkveld aan het woord. Denk hierbij aan de Zichtbare Leerlijnentool van de UvA, het Vaardighedenraamwerk, Impuls Openlesmateriaal en nog veel meer. Ze staan klaar met tips, tricks en antwoorden op uw vragen.

Subgroepen
Na de plenaire presentatie gaan de deelnemers uiteen in twee subgroepen. In de subgroepen gaan deelnemers zelf met de tool aan de slag om de inzichten te kunnen benutten in de eigen praktijk. Daarnaast kunt u feedback geven op het concept, zodat de feedback en behoefte van de partners wordt meegenomen bij de uiteindelijke ontwikkeling van de tool. Tot slot zal de dagvoorzitter de subgroepen plenair vragen kort de belangrijkste ‘take-aways’ en feedback plenair te delen.

Resultaat/opbrengst
De tool zal na verwerken van de feedback beschikbaar gesteld worden aan de OPeRA-partnerscholen, zodat zij deze kunnen benutten bij de leerlijn generieke vaardigheden, teneinde leerlingen/ studenten te ondersteunen bij hun school/studie en het versoepelen van de overgang tussen het vo, hbo en wo.

Programma

  • 13:00 – 13:30 uur – Inloop met koffie en thee
  • 13:30 – 13:35 uur – Opening (Roelof Eleveld)
  • 13:35 – 14:30 uur – Presentatie (onder leiding van Robin Mobron)
  • 14:30 – 14:45 uur – Pauze
  • 14:45 – 15:45 uur – Uitwisseling in subzalen
  • 15:45 – 15:50 uur – Terug naar de plenaire zaal
  • 15:50 – 16:00 uur – Plenaire terugkoppeling en afsluiting
  • 16:00 – 16:45 uur – Borrel

Aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst kan via dit inschrijfformulier. Deelname is kosteloos, aanmelding wordt daarom zeer op prijs gesteld.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief