19 mei 2022: Loopbaanbeleid als oplossing voor het lerarentekort

19 mei 2022: Loopbaanbeleid als oplossing voor het lerarentekort

Inspiratie-evenement voor (deel)schoolleiders en hr-professionals

Het lerarentekort In Amsterdam is groot en de verwachting is dat dit tekort verder zal toenemen. Met alleen inzetten op meer instroom redden we het niet. Het is daarom van belang docenten (gemotiveerd) te (be)houden voor het onderwijs. Maar hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig? Deze twee vragen staan centraal tijdens dit inspiratie-evenement. Wij nodigen jou uit om mee te denken over deze vragen. Samen met andere (deel)schoolleiders en hr-professionals ga je in de vorm van een ‘creative dialogue’ aan de slag met wat de verschillende sprekers je vertellen over de huidige stand van zaken en de mogelijke oplossingsrichtingen. In de middag ga je met je eigen school(bestuur) aan de slag om de opgedane inzichten te vertalen naar wat er nodig is op je eigen school.

Lees hier meer

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief