17 mei 2024: Webinar over beleidsregel ‘Experimenten inclusieve leeromgeving’

17 mei 2024: Webinar over beleidsregel ‘Experimenten inclusieve leeromgeving’

Het ministerie van OCW werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Scholen krijgen hiermee meer mogelijkheden om met inclusief onderwijs te experimenteren. Tijden dit webinar geeft OCW een inhoudelijke toelichting op deze nieuwe regeling.

Dit webinar wordt gefaciliteerd door het Steunpunt Passend Onderwijs.

Onder de nieuwe regeling kunnen alle óf een deel van de leerlingen van een school of vestiging voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs naar school in het regulier onderwijs. In de huidige regeling is dit alleen mogelijk voor álle leerlingen van een school of vestiging. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om op kleinere schaal samen te werken. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit het gespecialiseerd onderwijs een ondersteuningsklas in te richten op een reguliere school.

De regeling wordt naar verwachting 1 mei 2024 gepubliceerd. Scholen kunnen dan samen met het samenwerkingsverband een aanvraag indienen om deel te nemen.

Datum en tijd webinar
Vrijdag 17 mei 2024, van 10.00 tot 11.30 uur

Meer informatie en aanmelden

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief