15 februari 2022: HvA Urban Education bijeenkomst

15 februari 2022: HvA Urban Education bijeenkomst

Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Programma
Op deze tweede (hybride) bijeenkomst van 15 februari staat de vraag centraal hoe we in het hoger onderwijs een inclusieve leeromgeving creëren waarin alle studenten er als vanzelfsprekend bij horen, gezien worden en meedoen. Tijdens deze bijeenkomst brengen we verschillende onderzoekers, professionals en studenten uit het hoger onderwijs bij elkaar. We wisselen wetenschappelijke inzichten en praktische kennis uit. Ook onderzoeken we samen hoe we in een steeds diverser wordende studentenpopulatie een leeromgeving kunnen creëren waar iedereen zichzelf mag zijn, zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen.

De volgende vragen komen in drie panelgesprekken tijdens de bijeenkomst aan bod:

  • Hoe ontwerp ik een inclusieve module?
  • Hoe zorg ik dat mijn studenten zich thuis voelen in de klas?
  • Hoe begeleid ik de dialoog in de klas op een inclusieve manier?

Tijdens deze bijeenkomst zullen we hierop antwoorden formuleren. Het terrein inclusie is heel breed, daarom hebben we experts op het gebied van gender, etniciteit, seksualiteit en validisme uitgenodigd om hun kennis en ervaring uit te wisselen. Via deze brede insteek hopen we antwoord te geven op de gestelde vragen.

Je kunt hier meer over deze bijeenkomst lezen en vervolgens ook aanmelden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief