1 juni 2022: Conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’

1 juni 2022: Conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Na de opening volgt een panelgesprek met onze partners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten. We gaan in op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw.

We hebben ruim 30 kortere en langere sessies geprogrammeerd met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking.

Daarnaast zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de diverse ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren.

Lees het programma en inschrijven op: www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief